với nền thị trường ngày một tăng trưởng ngày nay, nhu cầu phân phối, nhà cung cấp cộng ngày một được đẩy mạnh, các đơn vị theo ấy phải tự hoàn thiện mình để cùng khó khăn với các biến động càng ngày càng lớn. 1 trong các bước tăng trưởng mà tổ chức nào cũng nên… Read More